Ammattitaidolla
ja aikataulussa!
NHK Putkiremontit on erikoistunut pelkästään taloyhtiöiden putkiremontteihin. Teemme putkiremontteja sekä perinteisesti valmiiden toteutussuunnitelmien perusteella, että TÄSMÄ® -mallilla, joissa vastaamme toteutuksen lisäksi myös toteutussuunnittelusta. Oli kyseessä kumpi tahansa putkiremontti, vastaamme aina taloyhtiönne tarpeisiin täsmällisesti, taloudellisesti ja taidokkaasti.

Mikä TÄSMÄ? Nimensä mukaisesti täsmällinen, fiksu ja helppo tapa tehdä putkiremontti.
Lue lisää!

Tästä esitteestä löydät kaiken olennaisen tiedon perinteisestä putkiremontista.
Tutustu!

Yleisesti putkiremontista

Miten putkiremontti etenee?

Putkiremontti etenee kuten mikä tahansa projekti:

1. Tarve

Yleensä ensin teetetään kuntotutkimus, jossa tarve selviää.

2. Hankesuunnitelma

Hankesuunnittelussa selvitetään, mitä kiinteistölle pitää teknisesti tehdä ja mitä taloyhtiön osakkaat haluavat. Niiden mukaan määritetään putkiremontin tavoitteet, toteutustapa, laajuus ja kustannustaso. Yhtiökokous päättää, lähdetäänkö putkiremonttia edistämään hankesuunnitelman perusteella.

Jos taloyhtiö valitsee Täsmä®-putkiremontin avaimet käteen -periaatteella, NHK Putkiremontit tulee tässä vaiheessa mukaan projektiin.

3. Toteutussuunnittelu

Tavanomaisesti putkiremontin suunnitteluun osallistuvat arkkitehti, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelija. Yhteensovitetuille suunnitelmille haetaan rakennuslupa rakennusvalvonnasta. Riippuen toteutustavasta, yhtiökokous päättää jatketaanko putkiremonttia toteutukseen.

Jos taloyhtiö valitsee perinteisen putkiremontin, NHK Putkiremontit tulee tässä vaiheessa mukaan projektiin.

4. Toteutus

Putkiremontti toteutetaan suunnitelmien mukaan. Jokaisen kodin valinnat tarkastetaan ja hyväksytään aloituskatselmuksessa ennen töiden aloittamista.

5. Arki jatkuu

Putkiremontin toteuttajalla on kahden vuoden takuu koko putkiremontille, jotta arki remontoidussa kodissa voi jatkua huolettomasti.

Mistä putkiremontin hinta muodostuu?

Hinnan määrittävät seuraavien toimenpiteiden laajuus ja laatutaso:

1. Taloyhtiön tontilla tehtävät työt

Uusitaanko esimerkiksi parkkipaikka-alueet ja leikkialueet, entä nurmikko- ja asfalttialueet?

2. Talotekniset järjestelmät

Missä laajuudessa teknisiä järjestelmiä, kuten viemäreitä, vesijohtoja ja sähköjä, pitää ja halutaan uusia? Tarvitaanko salaojaremontti? Hintaan vaikuttavat myös järjestelmien ominaisuudet: valitaanko esimerkiksi automatisoidut hälytykset huoltoliikkeelle tai varaudutaanko sähköautojen pikalatauspisteisiin

3. Yleisissä tiloissa tehtävät työt

Talon nykyiset rakenteet ja valittujen taloteknisten järjestelmien laajuus määrittävät, mistä uusittavat tekniikkareitit kulkevat. Kustannuksiin vaikuttaa keskeisesti se, missä laajuudessa taloyhtiö haluaa esimerkiksi porrashuoneita, kellarikäytäviä, irtaimistovarastoja ja saunaosastoa uusittavan.

4. Asuntojen märkätiloissa tehtävät työt

Talon nykyiset rakenteet ja valittujen taloteknisten järjestelmien laajuus määrittävät myös asuntoihin tulevat tekniikkareitit. Suoraan asuntojen märkätilojen kustannuksiin vaikuttaa taloyhtiön valitsema peruslaatutaso: minkä hintaluokan kalusteet ja varusteet perustasoon määritetään?

5. Asuntojen muissa tiloissa tehtävät työt

Tekniikkareitit määrittävät pitkälti minimitoimenpiteet, joita asuntojen muihin tiloihin pitää tehdä, kuten eteisen katon kotelointi tai keittiön allaskaapin irrotus.

6. Työmaan hallinnolliset kustannukset

Tähän vaikuttaa eniten putkiremontin kesto – kuinka kauan suunnitellaan ja kuinka kauan toteutus kestää.

Miten putkiremontti toteutetaan laadukkaasti?

Laadukas putkiremontti on viiden asian summa:

1. Selkeät tavoitteet

Hankesuunnitelma kertoo taloyhtiön tavoitteet. Mitä selkeämmin ne on esitetty, sitä helpompi ne on toteuttaa.

2. Kaikki tuntevat pelisäännöt

Putkiremontin voi toteuttaa monella eri tavalla, ja jokainen niistä toimii. Laadukkaassa putkiremontissa pelisäännöt ja jokaisen roolit ovat kaikille osapuolille selkeät.

3. Laadukkaat suunnitelmat

Laadukas toteutus perustuu hyviin suunnitelmiin, jotka vastaavat hankesuunnitelman tarpeisiin. Jos taloyhtiö valitsee NHK Putkiremonttien Täsmä-mallin, me vastaamme myös toteutussuunnittelusta. Jos taas putkiremontti tehdään perinteisellä mallilla, käymme suunnitelman avoimesti läpi ja kerromme, jos havaitsemme suunnitelmassa poikkeamia tai riskejä: luonnollisesti ratkaisua ehdottaen.

4. Osaava urakoitsija

NHK Putkiremontit tekee työn ammattitaitoisesti ja kerralla kuntoon taitavien yhteistyökumppanien kanssa. Putkiremontissa tulee lähes poikkeuksetta yllätyksiä – silloin ehdotamme ratkaisuja.

5. Osapuolten välinen luottamus

Luottamus tilaajan ja urakoitsijan välillä on kaikkein tärkeintä: se mitä sovitaan, pidetään. Olennaista on myös avoin neuvotteluyhteys, jotta asiat etenevät ja mahdolliset ongelmat ratkeavat.

Putkiremontin eri toteutustavat

Mikä on perinteinen putkiremontti?

Perinteisellä putkiremontilla tarkoitetaan kahta asiaa:

Tekninen toteutustapa

Perinteissä putkiremontissa tekniikkajärjestelmät pääosin uusitaan eli esimerkiksi viemärit puretaan ja tilalle asennetaan uudet. Nykyään perinteisessä putkiremontissa voidaan hyödyntää hybridimallia, jossa myös sukitusta saatetaan käyttää tarpeen mukaan.

Putkiremontin kulku tarpeesta toteutukseen

Putkiremontti etenee seuraavasti:

– Taloyhtiö havaitsee esimerkiksi kuntotutkimuksen kautta tarpeen edistää putkiremonttia

– Taloyhtiö kilpailuttaa putkiremontille rakennuttajakonsultin johtamaan hanketta

– Taloyhtiö kilpailuttaa putkiremontin hankesuunnitelman tekijät 

– Taloyhtiö teettää putkiremontin hankesuunnitelman 

– Taloyhtiö kilpailuttaa hankesuunnitelman perusteella toteutussuunnittelun tekijät

– Taloyhtiö teettää putkiremontin toteutussuunnittelun 

– Taloyhtiö kilpailuttaa urakoitsijan tehtyjen toteutussuunnitelmien perusteella

– Urakoitsija toteuttaa putkiremontin taloyhtiön teettämien suunnitelmien perusteella

Mitä tarkoittaa putkiremontti avaimet käteen -periaatteella?

Putkiremonteissa avaimet käteen -periaatteella tarkoitetaan kokonaisvastuurakentamisen -toteutustapaa, josta käytetään kirjainlyhennettä KVR. Siinä taloyhtiö kiteyttää ensin putkiremontin tavoitteen (korjaustapa, laajuus ja kustannustaso) hankesuunnitelmaksi. Sen perusteella avaimet käteen -palvelua tarjoava urakoitsija laatii kokonaistarjouksen. Tässä toteutustavassa urakoitsija vastaa sekä suunnitelmien laatimisesta että niiden toteuttamisesta. Taloyhtiölle riittää yhden sopimuksen solmiminen koko putkiremontista. 

NHK:lla on oma hiottu avaimet käteen -malli: Täsmä®-putkiremontti. Klikkaa esitteeseen!

Miten löydän omalle taloyhtiöllemme sopivan putkiremontin?

Kaksi tärkeintä vinkkiä ovat: missä kohtaa taloyhtiön putkiremontti on menossa ja mikä putkiremontin tavoite on?

Mikäli taloyhtiö ei ole edennyt hankesuunnitelmaa pidemmälle, kannattaa tutustua objektiivisesti eri putkiremontin toteutustapoihin. Yleisin toteutustapa on perinteinen putkiremontti. Sen vahvuutena on toteutustavan yleisyys (kaikki tietävät, miten toimitaan), heikkoutena pitkä kesto ja mahdolliset lisä- ja muutostyöt. Sen vaihtoehtoja ovat toteutustavat, joissa suunnitteluun osallistuu myös urakoitsija. NHK Putkiremonteilla se on Täsmä®-malli. Siinä urakoitsijan kokemus yhdistyy suunnittelijoiden tietotaitoon, jolloin suunnitelmat saadaan laadittua ripeämmin taloyhtiön tavoitteiden mukaisiksi.

Mikäli taloyhtiönne on jo tehnyt toteutussuunnitelmat, kustannuksiltaan järkevä tapa on toteuttaa se perinteisesti. 

Katso esitteemme Täsmä®:stä ja perinteisestä putkiremontista.

Hankesuunnittelu

Miksi hankesuunnitelma on tärkeä?

Hankesuunnitelma toimii käsikirjana, joka kertoo taloyhtiön tavoitteet putkiremontille. Siinä yhdistyvät kiinteistön tekniset tarpeet ja osakaskyselyissä äänestetyt osakastarpeet: putkiremontin laajuus, toteutustapa ja kustannustaso. Mitä kattavampi ja selkeämpi hankesuunnitelma on, sitä helpommin suunnittelijat ja urakoitsija ymmärtävät, mitä taloyhtiö haluaa tehdä ja miten.

Mitä hankesuunnittelu vaatii osakkaalta?

Yksinkertaisesti osallistumista. Osakaskysely on yksi tärkeimmistä tavoista osallistua tulevaan putkiremonttiin. Jo sitä ennen on hyvä pohtia, mikä taloyhtiössä toimii ja mikä ei. Mitä sinä haluaisit muutettavan osana putkiremonttia? Vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Toteutussuunnittelu

Kuka päättää, millaiset tekniikkaratkaisut taloyhtiöömme tulee?

Lähtökohtana putkiremontissa pyritään aina löytämään ratkaisut, jotka sulautuvat osaksi nykyisiä rakenteita eivätkä vie tarpeettomasti tilaa. Vuosikymmenten aikana tekniikkaratkaisujen vaatimukset ovat kuitenkin muuttuneet, eikä niitä siksi voi aina asentaa takaisin nykyisille paikoilleen.

Tekniikkaratkaisuiden valintaan vaikuttaa moni seikka hankkeen eri vaiheissa:

1. Hankesuunnitelmassa määritetään uusittavien tekniikkajärjestelmien laajuus. Siinä myös perehdytään nykyisiin rakenneratkaisuihin, joiden pohjalta esitetään mahdollisia vaihtoehtoja tekniikkareititykselle. 

2. Toteutussuunnitteluvaiheessa nykyisiin rakenteisiin perehdytään myös tekemällä rakenneavauksia. Niiden tarkoitus on varmentaa, mitkä sijainnit ovat tekniikkareittien asennuksen kannalta mahdollisia. NHK huomioi aina myös esteettisyyden.

3. Aina edes huolellisella toteutussuunnittelulla ei havaita esteitä, jotka paljastuvat vasta putkiremontin purkutöiden aikana. Näissä harvinaisissa tapauksissa tekniikkareitit joudutaan määrittämään putkiremontin aikana.

Kuka päättää, millainen on kylpyhuoneiden kalusteiden perustaso?

Kalusteiden perustaso määritetään taloyhtiön hankesuunnitelmassa. Perustason valintaan vaikuttaa tilojen pohjaratkaisut, osakaskyselyn osakastoiveet sekä taloyhtiön valitsema kustannustaso. 

NHK Putkiremonteilla on aina tarjolla useita valmiita kalustemalleja, jotka valitaan toteutussuunnitteluvaiheessa. Yhtiökokous hyväksyy sekä hankesuunnitelman että toteutussuunnitelman.

Mikä on nopein tapa suunnitella putkiremontti ja päästä toteuttamaan sitä?

Suunnittelulla tarkoitetaan putkiremontissa toteutussuunnittelua eli kysymys onkin: mikä on nopein tapa edetä valmiista hankesuunnitelmasta putkiremontin toteutukseen?

Nopeimmin se käy KVR-toteutustavalla, joka NHK:lla on Täsmä-malli (KVR = kokonaisvastuurakentaminen). Siinä taloyhtiö tekee yhden sopimuksen urakoitsijan kanssa hankesuunnitelman pohjalta. Urakoitsija vastaa sekä toteutussuunnittelusta että toteutuksesta.

Urakoitsijan hyödyntäminen suunnittelussa nopeuttaa suunnitelmaratkaisuiden laatimista. Lisäksi urakoitsija pystyy tekemään putkiremonttia valmistelevat työt jo suunnitteluvaiheen aikana, jolloin putkiremontin toteutus voi alkaa saumattomasti, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennusluvan.

Lue lisää Täsmästä.

Toteutus

Millaisia kodin muutostöitä voin teettää osana putkiremonttia?

Muutostöiden laajuus määritetään aina putkiremontin sopimusasiakirjoissa.

Nämä muutokset ovat lähes poikkeuksetta mahdollisia osana putkiremonttia:

1. Keittiöremontti

2. Kylpyhuoneen, erillis-wc:n ja huoneistosaunan perustasosta poikkeavat muutostyöt tilan sisällä, kuten kalustejärjestyksen tai materiaalin vaihto 

3. Kuivien tilojen maalaustyöt ja lattian uusimistyöt

Suuremmat muutostyöt tarkastellaan tapauskohtaisesti. Niiden toteuttaminen vaatii osakkaalta erillisen teknisen suunnittelun. Tällaisia ovat muun muassa:

1. Tilan laajentaminen (esimerkiksi kylpyhuone ja wc yhdistetään)

2. Tilojen yhdistäminen (esimerkiksi keittiö ja makuuhuone yhdistetään kaatamalla kantava seinä) 

3. Asunnon jakaminen kahdeksi pienemmäksi asunnoksi

Voinko asua kotona putkiremontin aikana?

Putkiremontin aikana huoneistossa ei ole asuttavat olosuhteen, mutta poikkeustapaukissa selvitämme asukkaan mahdollisuuden esimerkiksi yöpyä remontin keskellä. Remontin aikana kodissa ei ole ilmanvaihtoa eikä juoksevaa vettä. Ainoa mahdollisuus käyttää saniteettitiloja on taloyhtiön tontille pystytettävä asukas-wc-tila. Sähkö järjestetään kotiin työmaasähköjen kautta postiluukusta.

Vaikka purettavat tilat osastoidaan purkutöiden aikana, pienijakoinen pöly leijuu lähes kaikkialle. Siksi suosittelemme remontin ajaksi väliaikaisasunnon hankkimista, pölylle herkkien kalusteiden ja laitteiden siirtoa pois kotoa ja kotiin jäävän irtaimiston huolellista suojaamista.

Miten kauan putkiremontti kestää asunnossani?

Putkiremontin kestoon vaikuttaa sen laajuus ja taloyhtiön kanssa sovittu aikataulu. Yhden asunnon putkiremontti kestää keskimäärin 8–12 viikkoa. Tavanomaisesti putkiremontti toteutetaan niin, että A) kaikki yhden portaan asunnot remontoidaan samaan aikaan tai B) remontti suoritetaan asuntolinjakohtaisesti noin 2 viikon porrastuksella aloittaen.

Mikä takaa, että putkiremontti tehdään huolellisesti, ajallaan ja sovitusti?

Samat edellytykset, jotka takaavat laadukkaan putkiremontin:

1. Selkeät tavoitteet

Hankesuunnitelma kertoo taloyhtiön tavoitteet. Mitä selkeämmin ne on esitetty, sitä helpompi toteuttaa.

2. Kaikki tuntevat pelisäännöt

Putkiremontin voi toteuttaa monella eri tavalla, ja jokainen niistä toimii. Laadukkaassa putkiremontissa pelisäännöt ja jokaisen roolit ovat kaikille osapuolille selkeät.

3. Laadukkaat suunnitelmat

Toteutus perustuu hyviin suunnitelmiin, jotka vastaavat hankesuunnitelman tarpeisiin.

4. Osaava urakoitsija

NHK Putkiremontit tekee työn ammattitaitoisesti ja kerralla kuntoon taitavien yhteistyökumppanien kanssa. Putkiremontissa tulee poikkeuksetta yllätyksiä – silloin ehdotamme ratkaisuja.

5. Osapuolten välinen luottamus

Luottamus tilaajan ja urakoitsijan välillä on kaikkein tärkeintä: se mitä sovitaan, pidetään. Olennaista on myös avoin neuvotteluyhteys, jotta asiat etenevät ja mahdolliset ongelmat ratkeavat.

Putkiremontin jälkeen

Millainen takuu putkiremonttiin kuuluu?

Tavanomaisesti putkiremontilla on 24 kuukauden takuuaika, joka alkaa siitä, kun taloyhtiö on hyväksynyt putkiremontin.  

akuuseen kuuluvat vuosittaiset takuutarkastukset putkiremontin jälkeen, tarkastusten ajankohdasta sovitaan aina taloyhtiön kanssa yhteisesti. Akuutit korjaustoimenpiteet hoidamme kuitenkin mahdollisimman nopeasti vikailmoituksen jälkeen.

Jos uusittu kylpyhuonekaluste urakoitsijan mallistosta vaatii huoltoa ja takuuaika on voimassa, voit ilmoittaa siitä meille. Jos takuuaika on umpeutunut tai olet hankkinut tuotteen itse, voit ottaa yhteyttä taloyhtiönne huoltohenkilöön.

Meiltä löytyy kattava määrä valmiiksi räätälöityjä kylpyhuonemalleja, kysy lisää!

Kylpyhuonemallit

Me uskomme, että mieleinen kylpyhuone on helpompi räätälöidä omannäköiseksi valmiista vaihtoehtoisista kokonaisuuksista. Tutustu siis valmiisiin tunnelmakokonaisuuksiin ja löydä juuri sinun näköisesi ratkaisu

Tältä näyttää Laattapisteen kylpyhuoneessa. Valittavana
9 eri kokonaisuutta.
Lue lisää!

Tältä näyttää Kylpyhuonekeskuksen kylpyhuoneessa. Valittavana 9 eri kokonaisuutta. Lue lisää!

Tältä näyttää Keskon kylpyhuoneessa. Valittavana
9 eri kokonaisuutta.
Lue lisää!

”Putkiremontti ei ole monimutkaista kokeneelle. Emme kikkaile vaan keskitymme olennaiseen.”
Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin!