Osa 9
Making of, tiivistelmä putkiremonttiblogin rakentamisesta
On aika summata kevään kahdeksanosainen blogisarjamme. Mistä kaikki alkoi, mitä ollaan tehty ja miten tästä jatketaan?
Tänne ei tultu kehittämään mitään keskinkertaista, vaan viemään koko putkiremontointia eteenpäin. Pohdittaisi aidosti sitä ihmistä, kenelle putkiremontti tehdään. Mitkä ovat hänen tarpeet? Mitä koti meille merkitsee? Miten ihmisten kodit remontoidaan sujuvasti ja hallitusti? Miten niin suunnitteluratkaisut kuin kodin sisustusratkaisut saadaan tehtyä kerralla oikein? Miten putkiremontista tehdään kaikille osapuolille helpompi kokemus?

Jotain tuttua ja paljon uutta

Aloitin NHK Putkiremontit Oy:llä helmikuussa 2020. Tehtäväni oli selkeä: käynnistää vaihtoehtoinen putkiremontin toteutustapa perinteiselle kilpailu-urakoinnille. Lähtökohdat olivat tutut. Putkiremontti oli toimintaympäristönä tuttu, vuosien varrelta oli kerääntynyt laajalti kokemusta mikä toimii ja mikä ei. Työkaverit olivat tuttuja.

Tältä pohjalta laitettaisi kaikki peliin. Tänne ei tultu kehittämään mitään keskinkertaista, vaan viemään koko putkiremontointia eteenpäin. Pohdittaisi aidosti sitä ihmistä, kenelle putkiremontti tehdään. Mitkä ovat hänen tarpeet? Mitä koti meille merkitsee? Miten ihmisten kodit remontoidaan sujuvasti ja hallitusti? Miten niin suunnitteluratkaisut kuin kodin sisustusratkaisut saadaan tehtyä kerralla oikein? Miten putkiremontista tehdään kaikille osapuolille helpompi kokemus?

Olen huomannut, että kirjoittaminen selkeyttää ajatuksiani. Blogimuotoinen pohdinta tuottikin kevään 2020 aikana kahdeksan osaa, joiden keskeisimmät ajatukset kiteytän tähän kirjoitukseeni.

 

Miksi taloyhtiön päätöksenteosta puhutaan niin vähän?

Kenelle vaihtoehtoinen toteutustapa pitäisi suunnata? Millainen sen pitäisi olla?

Päässäni pyöri muistikuvat projektinjohtourakoinnista ja tuotantoallianssista. Mitä hyviä puolia niissä oli, voisiko niitä hyödyntää? Päätin kuitenkin lähestyä aihetta tyhjältä pöydältä ja turvautua kirjallisuusanalyysiin. Lukiessani tutkimuksia heräsi kysymys: miksi perinteinen kokonaishintainen urakointi on niin suosittua, vaikka toimijoiden myyntipuheissa vaihtoehtoisilla toteutustavoilla luvataan parempi lopputulos?

Oivalsin, että putkiremontteja harvakseltaan lähestytään taloyhtiön hallituksenjäsenen roolista. He ovat vastuullisina päättämässä jopa miljoonien remonteista. Miten he sitten pyrkivät minimoimaan päätöksenteon riskiä?

Ehkä syy perinteisen kilpailu-urakoinnin suosioon onkin siinä. Koska se tunnetaan toteutustapana niin hyvin, se koetaan riskittömänä vaihtoehtona, joka on turvallista valita? Syntyi blogikirjoitus 1.

 

Miten vaihtoehtoisia toteutustapoja pitäisi kehittää?

Oivalsin, että valintatilanteessa me pyrimme valitsemaan riskittömimmän vaihtoehdon. Jospa vaihtoehtoiset toteutustavat eivät ole yleistyneet, koska päätöksenteon hetkellä ne tuntuvat perinteistä toteutustapaa riskimmältä?

Blogikirjoituksessa nro 2 rupesinkin pohtimaan keinoja, joilla vaihtoehtoisista toteutustavoista voidaan tehdä riskittömämpiä valita.

 

Miten syntyi TÄSMÄ® -putkiremontti?

Kirjallisuuslöydökset tukivat kokemuksen havaintoja: putkiremontin tarve tulee harvoin yllättäen. Putket ovat alkaneet jo vuotaa ja tyypillistä on, että taloyhtiö on edistänyt putkiremonttia teettämällä tarveselvityksen ja hankesuunnitelman.

Ryhdyimme yhdistämään ajatukset riskittömämmästä päätöksenteosta sekä tarpeesta käynnistää putkiremontti nopeasti. Päädyimme lähestymään taloyhtiöitä, joilla hankesuunnitelma on jo tehty ja jotka arvostavat putkiremontissa helppoutta, ilman suurempaa aktiivisen projektinjohtamisen roolia.

Tarkoitukseen sopivimmaksi valikoitui kokonaisvastuurakentaminen eli lyhemmin KVR. Suoraan se ei tuntunut kuitenkaan sopivalta. Tutkimuksista nousi esiin selkeä epäkohta sen soveltavuudesta: tilaajat kokivat, etteivät pystyneet vaikuttamaan riittävästi toteutuvaan laatutasoon.

Ongelmaan ei kannata jäädä kiinni, kun sitä voi kehittää. Tätä kulmaa tarkastelin blogikirjoituksessa nro 3, ja sen pohjalta syntyi TÄSMÄ®-putkiremontti esitteineen.

 

Mitä TÄSMÄ® -putkiremontti tarjoaa?

Putkiremontti on oikeasti hyvin toistettava rakennushanke eikä niin monimutkainen ja yllätyksellinen, kuin miltä se mediassa näyttäytyy. Lähtökohdaksi otettiinkin oppiminen – ei keksittäisi sitä kuuluisaa pyörää joka kerta uudestaan.

Onnistuneen putkiremontin reseptiksi muodostuikin yksinkertaisesti:

  • taloyhtiön tarpeeseen vastaavat tekniset ratkaisut, joiden toimivuus ja toteutettavuus on opittu jo aiemmista hankkeista (blogikirjoitus nro 4),
  • valmiiksi räätälöidyt materiaaliratkaisut ja laatutasot mahdollistamaan osakkaiden ja asukkaiden yksilölliset kodit (blogikirjoitus nro 5) ja
  • tiiviin kumppaniverkoston tuomat hyödyt varmistamaan putkiremontin täsmällinen, taloudellinen ja taidokas toteutuminen (blogikirjoitus nro 6).

 

Miten me voisimme osaltamme auttaa myös rakennuttajakonsulttia tai isännöitsijää onnistumaan?

Tavoite on rakentaa helpompaa putkiremontia meille kaikille, joten keskeinen kysymys kuului: miten me päätoteuttajana voisimme auttaa myös muita hankkeen osapuolia onnistumaan paremmin?

  • Blogikirjoituksessa nro 7 pohdinkin aihetta rakennuttajakonsultin näkökulmasta, joka on taloyhtiölle putkiremonttihankkeen käynnistäjä sekä projektin johtaja, ja
  • blogikirjoituksessa nro 8  isännöitsijän perspektiivistä, joka on taloyhtiöiden lähin tuki niin kiinteistön korjaustarpeen hallinnassa kuin korjaushankkeiden toteuttamisessa.

 

Missä nyt ollaan ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

TÄSMÄ® -putkiremontin kehittäminen ja siitä kirjoittaminen on jäsentänyt ideoitani. Olen todella otettu, että blogejani on lukenut laaja yleisö. Kiitos sinulle!

Nyt katse on tulevassa syksyssä, kun yhtiökokouksissa aletaan käsittelemään tulevia remonttitarpeita. Syksyn 2020 yhtenä teemana ovatkin Tuotemallistot. Keskitymme siihen, että TÄSMÄ®-putkiremontti vastaa taloyhtiöidenne tarpeisiin budjetista riippumatta. Tarkoituksemme on lanseerata yhdessä kumppaniyritystemme kanssa eri hintatason Tuotemallistoja, joista on helppo valita perustasoksi sopivin. Hintatasosta riippumatta, vuorossa on sisustuksellisia tuotekokonaisuuksia, joita ei ole ennen nähty!

Sitä ennen on hyvä hengähtää hetki. Keskittyä läsnäoloon lähimmäisten kanssa ja ottaa pieni hetki myös omaa aikaa. Haluan toivottaa juuri sinulle hyvää, rentouttavaa ja rakastavaa kesää.

Seuraavassa blogiosassa summaan tähänastisen blogisarjan 8 jakson oivallukset helposti jäsennettyyn tiivistelmään.
Palaa blogiin